Skip to main content
Obituaries

Sakaji, Harue

By February 19, 2015No Comments

Sakaji, Harue, 94, Northridge, CA; Feb. 13; she is survived by her children, Jack (Junko) Sakaji, Tomoko (Tsutomu)Matsuda and Keiko (James)Hishinuma.